Kort om oss. Crepido är ett konsultbolag som förenar innovation och affärer med teknikutveckling. Vi hjälper våra kunder att möta den nya tidens utmaningar: Att utveckla nya affärsmodeller på bas av befintliga och nya varor, tjänster, erbjudanden och varumärken. Vi tillför kunskap, insikter, engagemang, resultatfokus och en energinivå som skiljer oss från andra.

Nyheter

Internet flyttar in överallt

Snart är varenda pryl du äger uppkopplad. Redan i dag kan du styra glödlampan Hue från Philips via din smartphone. Detsamma gäller termostaten Nest, som även ger dig realtidsinformation och statistik. Bilar från Tesla har sensorer som aktivt letar fel och hjälper föraren att hantera fel eller beställa reparation.

Internet of Things, Sakernas Internet, är hetare än någonsin. Gartner spår en explosion av antalet uppkopplade enheter det närmaste decenniet. Samtidigt visar deras ”Hype Cycle” en risk för uppblåsta förväntningar, men låt inte det hindra idéskapandet. Ett försöksprojekt inom Internet of Things kanske resulterar i en förändrad affärsmodell.

I huvudsak tillför Internet of Things möjligheten att aktivera och styra enheter på distans och samla in data från miljontals brukare och analysera trender. Vår uppgift nu och framöver är att visa hur enkla tekniska funktioner kan förändra processer och öppna nya möjligheter för svenska företag.

Det finns mängder av sätt att skapa värde i din verksamhet genom Internet of Things. Vi träffar dig gärna och pratar igenom möjligheterna. Crepido är specialister på både beprövad teknik och ny teknik och det är den affärsmässiga nyttan som styr vad vi föreslår till dig.

Kontakta mig gärna,
Emil Hedenberg

Låt IT driva din affär

Det är fortfarande vanligt att se på IT som en teknik som enbart stödjer befintliga processer i en verksamhet. I bästa fall effektiviseras då verksamhetens arbetssätt.
Att se på IT som enbart något som effektiviserar är ett riskfyllt synsätt.
2015 har vi fortfarande företagsledningar som inte förstår att IT är teknik. Det är teknik som driver utveckling, utveckling och innovation förändrar både affärslogik och affärsmodeller.

Mediabranschen är ett exempel. Branschen var helt oförberedd på övergången från papperstidningar som producerades av en journalistkår, till bloggar och andra e-publikationer. Resultatet blev en yrkeskår i kris.

Ett motsatt exempel är bankerna som tidigt förändrade affärsmodellen med hjälp av teknik och därigenom förändrade kundernas beteende. Vilket resulterade i en framgångsrik tillväxt.

Vi lever i en värld där affärslogiken i de flesta branscher förändras i rask takt, pådrivet av en ökad globalisering. Att utveckla sin affärsmodell med teknik möjliggör nya affärer och marknader.
Här har IT en central roll för att kunna driva affären efter nya modeller med nya innovativa tankar.

Vi träffar företag inom industri- och tjänstesektorn som brukar sammanfatta vårt möte som att de fått en riktig aha-upplevelse hur de kan lyfta sitt företag med stöd av IT.

Kontakta mig gärna,
Charlotta Sundqvist

Nordisk växtkraft. Vårt nyhetsbrev handlar om hur bolag i tongivande branscher runt om i Norden gör för att skapa högpresterande verksamheter. Beställ din prenumeration på vaxtkraft@crepido.com. Uppge namn, företag och e-postadress.