Crepidos labb

IMG_2219På Crepido arbetar vi hela tiden i teknikens framkant, och när vi har våra kompetenskvällar är det tekniken som får stå i centrum. Under det senaste året har vi förstärkt våra labb med 3D-Skrivare, utrustning för 3D Scanning, IoT-kit, Hue-lampor, Arduinos och mängder av elektronikkomponenter.

 

IMG_2217Det började med kringutrustning till datorn – en Oculus Rift DK2 och Google Glass. Den här utrustningen lärde oss mycket – i fallet Oculus fick vi en insyn i hur framtiden ser ut inom underhållning och med Google Glass, ja, hur kommer den inte att se ut. Alla medarbetare har testat dem, och vissa har gått vidare och kodat emot dem. Men när vi köpte in vår första 3D-skrivare märkte vi direkt att vi träffat rätt. Medarbetarna flockades kring dem vid de första utskrifterna. Nu är vi många som diskuterar för och nackdelar med PLA, ABS och Nylon-plaster samt delar med oss av våra egenritade utskrivna saker.

 

IMG_2216Just nu driver vi innovationen framåt genom en tävling mellan kontoren. Under hösten ska varje kontor bygga något eget i sina labb. Det får gärna utmana befintliga sanningar samtidigt som det i slutändan måste vara fungerande. Med en Arduino och en 3D-skrivare kan du bygga vad som helst för uppkopplad ”sak”. Denna kan styra andra enheter, mäta med sina sensorer eller själv åka omkring. I nästa steg kan man använda vår erfarenhet av integration med molntjänster och API:er för att använda våra ”saker” till nästan vad som helst.

 

Vi väntar med spänning på vad resultatet blir och kommer givetvis att presentera det vinnande bidraget. Let the game begin……..