Låt IT driva din affär

Det är fortfarande vanligt att se på IT som en teknik som enbart stödjer befintliga processer i en verksamhet. I bästa fall effektiviseras då verksamhetens arbetssätt.
Att se på IT som enbart något som effektiviserar är ett riskfyllt synsätt.
2015 har vi fortfarande företagsledningar som inte förstår att IT är teknik. Det är teknik som driver utveckling, utveckling och innovation förändrar både affärslogik och affärsmodeller.

Mediabranschen är ett exempel. Branschen var helt oförberedd på övergången från papperstidningar som producerades av en journalistkår, till bloggar och andra e-publikationer. Resultatet blev en yrkeskår i kris.

Ett motsatt exempel är bankerna som tidigt förändrade affärsmodellen med hjälp av teknik och därigenom förändrade kundernas beteende. Vilket resulterade i en framgångsrik tillväxt.

Vi lever i en värld där affärslogiken i de flesta branscher förändras i rask takt, pådrivet av en ökad globalisering. Att utveckla sin affärsmodell med teknik möjliggör nya affärer och marknader.
Här har IT en central roll för att kunna driva affären efter nya modeller med nya innovativa tankar.

Vi träffar företag inom industri- och tjänstesektorn som brukar sammanfatta vårt möte som att de fått en riktig aha-upplevelse hur de kan lyfta sitt företag med stöd av IT.

Kontakta mig gärna,
Charlotta Sundqvist