Fortsatt arbete med den teknisk plattform för Försäkringsarkivet

fa-familjFörsäkringsarkivet är en nyligen lanserad webbtjänst där man som privatperson erbjuds möjlighet att se samtliga försäkringar på ett och samma ställe oavsett försäkringsbolag. I Försäkringsarkivet kan man se alla förfallodagar, vad man betalar, försäkringarnas omfattning och alla villkor. Tjänsten är helt kostnadsfri och påverkar inte försäkringarna på något sätt.

Som leverantör av den tekniska plattformen valde Försäkringsarkivet Crepido som förutom utformning av den tekniska arkitekturen även ansvarat för utveckling och förvaltning. ”Genom samarbetet med Crepido erhöll vi en partner som tillsammans med oss var med och utvecklade både system och affärsmodell”, säger Mattias Carlsson CTO på Försäkringsarkivet. Deras affärsmodell med duktiga lokala konsulter gav oss ett engagemang utöver det man kan förvänta sig från en extern leverantör”.

Vill du veta mer om hur vi hjälpte Försäkringsarkivet?
Kontakta mig, Fredrik Liffner

 

Läs mer om Försäkringsarkivet på https://forsakringsarkivet.se