Month / februari 2020

    Loading posts...
  • En utvecklares vardag

    Inom den upphandlade vården används ett ersättningssystem för att hantera ersättningar och utbetalningar till vårdgivarna. Det finns många typer av upphandlad vård från husläkare och mammografiscreeening till nätdoktorer så som till exempel Doktor24 och Kry.

  • Välkommen Alexander!

    Alltid extra kul att välkomna nya medarbetare. Nu har Alexander Eliasson börjat hos oss. Alexander är systemutvecklare med inriktning på Java och C++. Han är van att jobba i team och har erfarenhet av att jobba med stora system inom stora organisationer.