En utvecklares vardag

Inom den upphandlade vården används ett ersättningssystem för att hantera ersättningar och utbetalningar till vårdgivarna. Det finns många typer av upphandlad vård från husläkare och mammografiscreening till nätdoktorer så som till exempel Doktor24 och Kry.

Systemet används för närvarande av nio regioner i Sverige. Vårdgivaren har en webportal där de övervakar och administrerar sina utbetalningar. Tidigare har man jobbat med manuell hantering i exempelvis Excel med mycket manuell handpåläggning och risk för fel. Nuvarande system stöttar användaren genom att det tar hänsyn till alla gällande lagar och regler samt ser till att arbetsbelastningen är låg och håller hög kvalité.

Våra systemutvecklares roll är att förbättra och förvalta systemet så det fortsätter göra nytta för verksamheten och uppskattas av användarna. En utmaning att ta hänsyn till är alla de regler som finns kring ersättningsmodeller och att samordna det mellan regionerna. Varje år beräknar systemet fram miljardbelopp i ersättning från flera miljoner besök. Om systemet inte fungerar blir det många vårdgivare som inte får sina ersättning utbetalad. Det gör att vi jobbar hårt med att förbättra kodbasen för att göra den mer förvaltningsbar och framtidssäker för att minska risken för buggar och driftstopp.

Detta är ett av våra uppdrag där våra systemutvecklare stöttar med sin kompetens. Nästa gång ska vi berätta om ett integrationsuppdrag. Vi hoppas att du följer oss. 🙂