Kursdax!

Vad är egentligen UX? UX betyder User Experince. God UX handlar till stor del om att anpassa system för dess tilltänkta målgrupp. Med andra ord är UX en otrolig viktig aspekt för hur systemen tas emot av slutanvändare. I förlängningen kan man genom att fokusera på god UX från början i utvecklingsprojekt undvika och minska förändringskostnader i mjukvaruutveckling. UX är dock ett stort och komplext område. De flesta vet att det handlar om mer än vart en viss knapp ska synas. Men vad är då ”mer”? Det ska vår konsult Annica Larsson lära sig på kursen UX och Agil utveckling hos Informator Utbildning. Det ska bli intressant att höra vad Annica tar med sig från utbildningen.