header_ny2

Om oss

Vi är ett konsultbolag med fokus på digitalisering som levererar tjänster från våra tre affärsområden – Technology & Solutions, Business & Operations och Experience. Genom att tillföra energi, engagemang, kunskap och mod att utmana skapar vi långsiktigt värde för våra kunder och hjälper dem att se sambanden mellan affärsmodell, processer och teknik. Ytterst strävar vi efter att göra våra kunder till de starkaste spelarna inom sin bransch. Vårt motto är att affärer gör man människor emellan.

Vision

Vi ska vara vår marknads förstahandsval för att leverera hållbara lösningar med ett uthålligt värde inom digitalisering.

Mission

Våra kunder är våra ambassadörer. De ska känna att investeringar ger värde och att de får ett engagemang och energi utöver det vanliga.

Affärsidé

Med kreativitet, flexibilitet och våra kunders bästa för ögonen ska vi vara den naturliga partnern inom digitalisering.

Värderingar

Våga säga nej

Vi har en hög integritet och säger vad vi tycker. För att vi ska vara långsiktigt framgångsrika måste vi alltid föreslå lösningar vi tror på.

Sök alltid ett ja

Vi är lösningsorienterade och vi har ett öppet sinne inför varje utmaning. Lika viktigt som att våga säga nej är att våga föreslå en lösning och stå för den.

Fastna aldrig i ett nja

Vi eftersträvar en öppen och kunskapssökande stämning. Det ger vana att alltid ta alla diskussioner ett steg vidare – för att slutligen kunna landa i något bra.

Värdeord

Engagemang och Energi

Vårt engagemang och vår energi skapar avtryck i stort som smått.

Utveckla och Utmana

Vi vill utmanas av varandra och vågar utmana våra kunder. Vi vill ständigt utvecklas och dela med oss av vår kunskap.

Glädje och Gemenskap

Vi har en stark gemenskap, bryr oss om varandra, har roligt tillsammans och är mer än bara kollegor.

Kvalitet

Vår långsiktiga framgång bygger på vår förmåga att skapa värde tillsammans med våra kunder. Vi fokuserar alltid på att förstå våra kunders organisation på djupet för att kunna konkretisera deras förväntningar och krav. Vårt fokus gör att vi kan leverera tjänster av hög kvalitet utifrån realistiska mål och rimliga tidsramar. På Crepido ser vi alltid till att vi levererar det vi lovar – i slutändan är det du som kund som bestämmer om vi levererar rätt kvalitet. Därför jobbar vi alltid i nära samarbete med varje kund för att säkerställa att vi levererar långsiktigt och mätbart värde.