contact

Om Crepido

Crepido är ett konsultbolag inom Management och IT. Vi arbetar inom tre områden: Teknik, Affär och Upplevelse. Vårt motto är att affärer gör man människor emellan. Förvänta dig engagemang och energinivå utöver det vanliga.

Drivkrafter

Vi på Crepido drivs av vad digitaliseringen kan åstadkomma. Oavsett om vi förstärker din organisation, ditt projekt eller arbetar som specialister så tillför vi energi och ett engagemang utöver det vanliga.

Vår ambition

Att alltid vara en visionär i världsklass.

Vårt uppdrag

Att alltid tänka ett steg längre.

Vårt mål

Att alltid skapa långsiktigt värde.

Vår affärsidé

Crepido är ett konsultföretag som förenar innovation, affärer, upplevelse med teknikutveckling. Vi hjälper våra kunder att möta nya utmaningar, att utveckla nya affärsmodeller genom att tillföra kompetens, insikter, engagemang, resultatförbättringar och en energinivå som skiljer oss från andra.

Värderingar

Att känna samhörighet, gemenskap, vara en i laget är viktigt för oss. Vi ska ha respekt för varandras kompetenser oavsett vilken roll vi har i bolaget.

Våga säga nej

Vi har en hög integritet och säger vad vi tycker. För att vi ska vara långsiktigt framgångsrika måste vi alltid föreslå lösningar vi tror på.

Sök alltid ett ja

Vi är lösningsorienterade och vi har ett öppet sinne inför varje utmaning. Lika viktigt som att våga säga nej är att våga föreslå en lösning och stå för den.

Fastna aldrig i ett nja

Vi eftersträvar en öppen och kunskapssökande stämning. Det ger vana att alltid ta alla diskussioner ett steg vidare – för att slutligen kunna landa i något bra.

Vårt fundament

Vårt fundament handlar om att kontinuerligt och systematiskt arbeta med förbättringsåtgärder. Det leder till engagerade medarbetare och nöjda kunder – förutsättningar för en god ekonomi.

Likabehandling

För oss är det självklart med jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan människor oavsett ålder, sexuell läggning, hudfärg, religion eller kön. Det som binder oss samman är våra gemensamma värderingar. Vårt företag ska vara en spegel av samhället i stort. Vi har nolltolerans mot eventuella kränkningar, utanförskap eller nedlåtande handlingar.

Kvalitet och hållbarhet

Vår långsiktiga framgång är beroende av vår förmåga att skapa värde tillsammans med våra kunder och övriga intressenter. I vår bransch finns det otal exempel på projekt som dras både med förseningar, kostnadsöverdrag och uteblivna effekter. Att förstå och kunna konkretisera våra kunders förväntningar, underförstådda behov, krav och önskemål är grunden för vår framgång. Ytterst är det våra kunder som avgör vilken kvalitetsnivå vi håller.

CSR

Våra regler för uppförandekod gäller alla anställda. Crepidos fastställda policyer fungerar som ett verktyg för att definiera och vägleda alla anställda kring etiskt beteende inom:

  • Affärsetik och etiskt uppträdande
  • Mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och hälsa
  • Beteende med hänsyn till vår miljö och hållbarhet

Vi utvärderar vår uppförandekod årligen och reviderar den vid behov.