tjanster

BI, Business Intelligence

Ett BI-system gör livet enklare för dig som beslutsfattare och det finns två delar som ska ingå. Vi hjälper dig med en effektiv informationshantering vilket är viktigt när data är spridd i olika system och delar av verksamheten.

Ett business intelligence-system måste också kunna analysera den data som samlas in effektivt och på ett sätt som hjälper dig att ta smarta beslut. Vi har lång erfarenhet av införande av BI och hjälper dig med valet av lösning samt införande med dataintegrationsarbete och utrullning i din organisation.