tjanster

Business Model

Vi utmanar dig att utveckla din affärsmodell. Tidigare konkurrensfördelar, som servicenivå och kvalitet, är numera hygienfaktorer. Vi ser till att du tillför värde till dina kunder oavsett var de befinner sig i värdekedjan.