tjanster

CRM, Customer Relationship Management

CRM är inte bara inte bara en teknologi, utan mycket mer än så. Ingen teknologi, oavsett hur sofistierade den är, kan bli en succé utan en strategi över hur den ska implementeras och användas. Strategin och teknologin måste fungera väl tillsammans, för att kunna få en CRM-projekt att bli framgångsrik, och det är här vi på Crepido kommer in i bilden.  Vi har erfarenhet av implementationer av CRM-strategier på operativ- och taktisk nivå.