tjanster

Förändringsledning

FFFF – Förkasta, Försvara, Förklara, Förstå. 70% av påbörjat förändringsarbete stannar vid det tredje F:et. Grunden för allt förändringsarbete är en kollektiv insikt att förändring behövs. En gemensam bild av både nuläge och målbild.

Framgångsrikt förändringsarbete utgår från att kultur, struktur och attityd är i samklang med varandra. Oavsett orsak till behov av förändring leder vi dig och din organisation genom förändringen med hjälp av etablerad metodik.