tjanster

Integrationsplattform

Att introducera en integrationsplattform handlar om så mycket mer än valet av hård- och mjukvara. Organisation och arbetssätt är minst lika viktiga områden för att få maximal utväxling av sin investering.

Vi börjar med att kartlägga och dokumentera befintliga integrationer – de är ofta fler än man kan tro. Baserat på bolagets IT-strategi definierar vi sedan en målbild kopplat till uppsatta affärsmål där de mest prioriterade integrationsrelaterade fokusområdena definieras. Sedan bryter vi ner respektive fokusområde till en handfull arkitekturprinciper att använda som stöd vid taktiska och operativa vägvalsfrågor. Detta underlag bildar bolagets integrationsstrategi.

Nästa steg är införandefasen – integrationsplattform ska upphandlas, integrationsteam ska etableras, rutiner och processer ska defineras. Crepido har stor erfarenhet av införande där samtliga aspekter beaktas.