tjanster

IT-strategi

En IT-strategi är avsedd att ge stöd och vägledning i arbetet att leverera IT-tjänster som stödjer dagens behov men även möjliggör framtidens affärsmodeller och arbetssätt. Crepidos strategiarbete innefattar rekommendationer och principer att använda sig av och beakta i det taktiska och operativa arbetet inom IT-området.

Tillsammans med en analys det nuvarande IT-arbetet definierar vi en målbild kopplat till uppsatta affärsmål där de mest prioriterade IT-relaterade fokusområdena definieras. I nästa steg bryter vi ner respektive fokusområde till en handfull arkitekturprinciper att använda som stöd vid taktiska och operativa vägvalsfrågor.