tjanster

Målarkitektur

En målarkitektur (eng. target architecture) kan ses som en plan eller karta för att nå en önskad IT-arkitektur. Det är viktigt att arkitekturen definieras utifrån de krav och behov organisationen har på sina IT-system och sin IT-miljö de närmaste åren.

Målarkitekturen är ett viktigt redskap för att validera kommande IT-investeringar där varje förändring i befintlig IT-miljö leder till ett steg närmare målarkitekturen.

Vi börjar med att identifiera och analysera den nuvarande IT-arkitekturen. Baserat på bolagets IT-strategi definierar vi vidare en målarkitektur där samtliga förändringar beskrivs tillsammans med en plan, en road-map, att nå dit på bästa sätt.