tjanster

Mobilitet

Den tekniska utvecklingen snurrar bara på snabbare och snabbare och våra krav på tillgänglighet och snabbhet växer. Jämför exempelvis kraven vi ställer när vi handlar på nätet idag jämfört med för bara några år sedan.

Den här snabba förändringen ställer stora krav på organisationers strategiska IT-arbete. Det enda vi med säkerhet kan säga om framtiden är att våra kunder och användare, oavsett om de är interna eller externa, inte kommer att utnyttja våra IT-lösningar på det sätt vi planerar för idag. Vi har därför ett val att göra: Välkomnar vi detta faktum eller blundar vi för det och kanske tom försöker bromsa utvecklingen?

Att dela med sig av sin data för att nyttjas på nya sätt brukar benämnas öppen data. Inom detta område har offentlig sektor kommit väldigt långt där i stort sett varje statlig organisation erbjuder någon form av öppet API.

Men även inom branscher som tidigare kännetecknats av tillslutna IT-miljöer ser vi idag ett förändrat synsätt. Ett exempel på detta är den tidigare väldigt traditionella banksektorn där Swedbank bryter mot tidigare normer och introducerar sitt initiativ Open Banking där man via öppna API:er bjuder in alla till att utveckla nästa generation av banktjänster.

Vi på Crepido är övertygade att erbjuda information och processer till kunder att nyttja och berika kommer att vara en av de viktigaste konkurrensfaktorerna i framtiden. Det är helt enkelt ett fundament i digitaliseringsresan. Vi har jobbat många år med alltifrån att identifiera de affärsmässiga möjligheterna med öppna API:er till att designa och utveckla tekniska lösningar för att erbjuda kunder nya kanaler att nyttja data och tjänster på ett tryggt och stabilt sätt.