tjanster

One Company

Kraftig tillväxt. Revirtänk. Vattentäta skott mellan verksamheter. Otydligt budskap till kund. Viktande prestationsförmåga. Missgynnsam intern konkurrens. Listan är lång över skäl att satsa på One Company och/eller processorienterad verksamhetsutveckling. Vi har genomfört uppdrag som ger vinster i form av ökad helhetssyn och affärsmässighet, tydligare erbjudande och nöjdare kunder samt större respekt för varandras arbete och en bättre arbetsmiljö. Ytterst handlar det om att skapa en god grund för lönsamhet.

Våra metoder och modeller inom One Company & Processorienterad verksamhetsutveckling stödjer: (1) Vision och strategi, (2) Företagskultur, värderingar och beteende, (3) Kommunikation och delaktighet, (4) Processmodell (BPM) för marknad och sälj, logistik, produktutveckling, ekonomi, finans och IT, (5) Team och gränsöverskridande arbete och (6) Erbjudande till kund.