tjanster

PIM, Product Information Management

Product Information Management, PIM, handlar om att på ett metodiskt sätt strukturera och visualisera företagets produkter, i online-butiken och övriga kanaler. Det handlar också om att erbjuda det stöd som den interna organisationen behöver för att kunna arbeta effektivt med erbjudanden och produkter. Med smidiga arbetsflöden för tex översättningar finns enorma tidsvinster att göra över tid.

Vi arbetar idag med ett par av marknadens bästa tillämpningar för PIM, kontakta oss för mer information.