tjanster

Upphandling, program- och projektledning

Vid ger dig stöd vid upphandlingar. Hela vägen från nulägesanalys, förstudie och kravinsamling till utvärdering och projektgenomförande.

Projektledning behandlas ofta styvmoderligt i flertalet organisationer. Vanligen hamnar det på toppen av redan befintliga arbetsuppgifter. Att driva ett projekt är att leda en grupp av människor som arbetar i en tillfällig konstellation. Vi erbjuder såväl tekniska som verksamhetsinriktade projektledare.