tjanster

UX Design

Att en tjänst eller produkt ska vara enkel att använda är idag en självklarhet. Vi hjälper till att säkerställa att den är just det. Med all information som samlas in och processas blir det otroligt viktigt att den presenteras på ett tydligt och enkelt sätt för användaren så den utan problem kan utföra sina göromål.

UX står för user experience och betyder användarupplevelse. UX-design handlar kort och gott om designarbete som förbättrar användarnas upplevelse av en tjänst eller produkt. Detta leder till nöjdare kunder, träffsäkra tjänster och ökad lönsamhet för företaget.

UX-design (User eXpericence) har flera olika beståndsdelar som visuell design, interaktionsdesign, användbarhet, användarvänlighet, tillgänglighet och informationsarkitektur.