World Summit AI

”Tankesätt och medvetenhet inom utveckling av AI-lösningar börjar mogna och är inte längre något som löser ett problem magiskt”.

Så här sammanfattar vi World Summit AI i Amsterdam förra veckan.
Tre intressanta grenar dök upp:

1) AI har fortfarande en hype-stämpel som ännu inte lever upp till hypen. Den är inte lika bra/smart som många tror.

2) Stort fokus på responsible AI, ethical AI och Explainable AI. Medvetenheten och fokus har ökat markant även om inte svaren finns ännu. Detta har ofta räknats som nästa steg, och det är på väg nu. Som AI-utvecklare måste man ha med sig dessa frågeställningar och göra vad man kan åt problematik angående detta. Bl.a. att hitta kvalitetssäkringsrutiner inom AI-utveckling, ifrågasätta allt samt testa noggrant. Hur man gör det bäst inom AI har man inte kommit lika långt som inom traditionell utveckling men problematik och lärdomar från traditionell utveckling börjar spilla över mer och mer på AI.

3) Det har inte hänt så mycket med att skapa olika strukturer för AI-modeller. Däremot diskuterades det mer om indata till AI och hur väl den är anpassad till problem man försöker lösa är extremt viktigt för bra resultat. Just behovet att bearbeta och göra urval från indata med adaptiva metoder har ökat, speciellt om man arbetar med big data.